Tylko dla subskrybentów Rynku Turystycznego, niekwestionowany lider w organizacji wakacji klubowych w Polsce - Holiday Travel Center - przygotował specjalną propozycję wakacyjną, którą jest jednotygodniowy pobyt dla całej rodziny w jednym z obiektów objętych Programem
One week for Business na Teneryfie (OWFB).
Programem może być objęty każdy podmiot spełniający poniższy Regulamin.

Koszt udziału w programie wynosi:

 • dla 2 osób 99 EUR jednorazowo,
 • dla 3 lub 4 osób 159 EUR jednorazowo,
 • dla 5 lub 6 osób 199 EUR jednorazowo.
 • 1. Program OWFB uprawnia do jednorazowego, siedmiodniowego, bezpłatnego pobytu w ośrodku wakacyjnym na Teneryfie.

  2. Pobyt realizowany w ramach niniejszego Programu, nie może być łączony przez Uczestnika Programu z innymi tygodniami oferowanymi przez HTC, w ramach innych produktów.

  3. Program OWFB jest przeznaczony wyłącznie dla właścicieli Firm (przedsiębiorców) i rodzin z nimi związanych. HTC może wyrazić zgodę na płatną cesję uprawnień wynikających z Programu.

  4. Za dodatkową opłatą i pod warunkiem dostępności rezerwacyjnej istnieje również możliwość zamiany pobytu na Teneryfie na pobyt w innych regionach Świata.

  5. Program OWFB jest ważny przez 11 miesięcy od dnia rejestracji. W przypadku Klubowiczów, ważność Programu jest naliczana od dnia realizacji Tygodnia Powitalnego wynikającego z umowy. W szczególnych przypadkach HTC może dokonać płatnego przedłużenia ważności Programu.

  6. Pobyt realizowany w ramach Programu jest przeznaczony dla rodziny składającej się z maksymalnie czterech osób,
  w tym dwojga dorosłych (rodzice) i maksymalnie dwojga dzieci do osiemnastego roku życia. Przynajmniej jedna osoba musi być w wieku pomiędzy 30 a 65 rokiem życia.

  7. W ośrodku objętym pobytem realizowanym w ramach Programu OWFB nie mogą przebywać grupy składające się wyłącznie z kobiet lub mężczyzn.

  8. Pobyty realizowane w ramach Programu OWFB zaczynają się i kończą zazwyczaj sobotę, chyba, że regulamin hotelu lub rozkład lotów nie pozwala na rozpoczęcie pobytu w tym dniu.

  9. Program OWFB uprawnia do pobytu. Wyżywienie, transport i inne koszty, takie jak np. opłata klimatyczna nie są w to wliczone i muszą być opłacone przez Uczestnika Programu.

  10. Uczestnik Programu OWFB jest obowiązany do wzięcia udziału w organizowanym na miejscu spotkaniu reklamowym - prezentacji. Udział w prezentacji nie jest związany z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

  11. Uczestnik Programu OWFB jest zobowiązany podać w Formularzu Rezerwacyjnym minimum 3 terminy możliwego pobytu uszeregowane w kolejności od najbardziej dogodnego.

  12. W przypadku nie dokonania przez HTC rezerwacji w żadnym z zaproponowanych przez Uczestnika Programu OWFB terminów, przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty z tytułu opłaty rejestracyjnej (jeżeli wpłata została dokonana). W żadnym innym przypadku kwota ta nie podlega zwrotowi. Jednocześnie Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że niewykorzystanie przez niego uprawnień wynikających z Programu oraz/lub nie wskazanie terminów wyjazdu nie zobowiązuje HTC do zwrotu opłaty rejestracyjnej.

  13. HTC zastrzega sobie prawo zmiany domu wczasowego na inny równorzędny w obrębie Europy.

  14. Zmiana i doprecyzowanie terminu podanego w Formularzu Rezerwacyjnym jest dokonywana tylko w formie pisemnej (również faksem). Jednocześnie Uczestnik Programu OWFB przyjmuje do wiadomości, że podanie w Formularzu Rezerwacyjnym terminu poprzez wpisanie nazwy miesiąca, oznacza zgodę na dokonanie rezerwacji w pierwszym wolnym terminie podanego miesiąca.

  15. Jednocześnie Uczestnik Programu OWFB przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące warunków wyjazdu i pobytu – a w szczególności warunków zmieniających postanowienia niniejszego Regulaminu – są obowiązujące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela HTC.

  16. Organizatorem programu jest Holiday Travel Center

  17. Oficjalna strona Programu OWFB One Week For Business

  Spełniam powyższe warunki i chcę skorzystać z Programu OWFB

  Imię i nazwisko:       Adres e-mail:


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Holiday Travel Center Sp. z o.o., adres siedziby: Biedronki 71a, 02-959 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153615, NIP 951 006 47 88 REGON 011230993, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł w celu przystąpienia do programu One Week for Business
  (w tym realizacji tygodnia testowego na Teneryfie).

  2. Podanie dane osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z oferty. Oświadczam, że podane dane są zgodne
  z prawdą.